EU Projekt

Naziv projekta:  Jačanje konkurentnosti tvrtke Hidraulika Kurelja d.o.o. primjenom IKT rješenja

Dana 01. travnja 2019. godine tvrtka Hidraulika Kurelja d.o.o. započela s provedbom projekta „Jačanje konkurentnosti tvrtke Hidraulika Kurelja d.o.o. primjenom IKT rješenja“ u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2.

Predmetnim projektom tvrtka Hidraulika Kurelja d.o.o. uvesti će nova IKT rješenja za sljedeće poslovne procese: nabava, prodaja, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, upravljanje zalihama, upravljanje rizicima i strateško upravljanje te proizvodnja/ usluge. Uvođenjem navedenih IKT rješenja integrirati će se poslovne funkcije centralnog dijela tvrtke s novootvorenim servisnim centrom u Šibeniku što će izravno doprinijeti jačanju konkurentnosti tvrtke Hidraulika Kurelja d.o.o.

Ciljevi projekta

OPĆI CILJ: Jačanje konkurentnosti tvrtke Hidraulika Kurelja d.o.o. primjenom IKT rješenja

SPECIFIČNI CILJ: Uvođenjem novog IKT rješenja će se integrirati i optimizirati ključni poslovni procesi, povećati ukupna konkurentnost tvrtke Hidraulika Kurelja d.o.o. te omogućiti akvizicija novih klijenata i tržišna ekspanzija.

Rezultati projekta su uvedena IKT rješenja te 9 optimiziranih i integriranih poslovnih procesa, povećanje prihoda od prodaje za 2,43% te zapošljavanje 2 nova djelatnika.

Ukupna vrijednost projekta: 573.864,90 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 321.332,14 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.04.2019.-01.10.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Lidija Kurelja, lidija.kurelja@hidraulika-kurelja.hr, +385 49 587 900

Više informacija dostupno je i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i na i www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj