EU Projekt

Naziv projekta: Izgradnja fotonaponske elektrane Hidraulika Kurelja za potrebe proizvodnog pogona 

                                                  

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Dana 05.12.2017.  tvrtka Hidraulika Kurelja d.o.o. započela s provedbom projekta izgradnje fotonaponske elektrane Hidraulika Kurelja za potrebe proizvodnog pogona. U okviru projekta je predviđena izgradnja fotonaponske elektrane Hidraulika Kurelja za vlastitu potrošnju snage 220,8 kW, koja se sastoji od 868 modula snage 305 W. Izgradnjom fotonaponske elektrane smanjiti će se potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora, tako što će se energija za potrebe proizvodnog pogona dobivati iz OIE. 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Potrošnja energije iz konvencionalnih izvora godišnje iznosi 338.567 kWh. Ukupna proizvodnja fotonaponske elektrane će iznositi 280.952 kWh. Ušteda u energiji iznositi će  82,98 %, te će smanjenje CO2 iznositi 65,97 t. Udio obnovljive energije u ukupnoj energetskoj bilanci tvrtke Hidraulika Kurelja d.o.o. će iznositi 82,98 %. 

Ukupna vrijednost projekta: 2.129.892,34 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.497.268,43 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 05.12.2017. – 31.12.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Lidija Kurelja , lidija.kurelja@hidraulika-kurelja.hr  , +385 49 587 900 

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr  i na https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj