Hidraulika Kurelja
tel +385 49 587 900
Platforme

Stupne

 • stupna_platforma_02_0165.jpg

  1 / 1

Radne platforme za nadogradnju na vozila namijenjena održavanju i izgradnji željezničkih pruga. Glavni dijelovi ovih platformi su:

 1. Podest,
 2. Vertikalni teleskopirajući stup sa prilaznim ljestvama,
 3. Temeljna ploča sa ležištem i reduktorom okretaja,
 4. Hidraulička instalacija,
 5. Električni i ostali vodovi,
 6. Pneumatski priključak sa ventilom ograničenja pritiska, odstranjivač ulja i 40 l rezervoar za zrak,
 7. Upravljački pult na radnom podestu.

Tehnički opis stupnih platformi

1. Podest

1.1. Dimenzije: duljina ×  širina (prema zahtjevu kupca)
1.2. Visina rukohvata: 1.100 mm (sukladno propisima zaštite na radu)
1.3. Širina prednjih i zadnjih dvokrilnih vrata s otvaranjem prema unutra: ovisno o širini platforme (svjetli otvor)
1.4. Zaštitne demontažne prečke za osiguranje rada prilikom rada sa otvorenim vratima
1.5. Bočna vrata s obje strane podesta sa zaštitnim demontažnim prečkama za rad
pri otovrenim vratima: ovisno o duljini platforme
1.6. Ispod poda na zadnjem prepustu ugrađen je sanduk za alat
1.7. Na podestu ugrađeno je:

 • izvod za zračni alat (1 komplet)
 • izvodi za hidraulične alate (2 kom)
 • rezervoar za zrak
 • rasvjetna armatura

1.8. Pod platforme izađen je od rebrastog aluminijskog lima (nosivost poda 300 kg / m²)
1.9. Zaštitna ograda i vrata izrađeni su od nehrđajućeg čelika. U donjem dijelu je nožna zaštita visine 200 mm od mreže veličine oka do 10 mm sa horizontalnom koljenastom zaštitom
1.10. Uzemljenje platforme je izvedeno sa fleksibilnim bakrenim vodičima 2x50 mm²
1.11. Prepust platforme stražnjeg dijela je 750… 1500 mm (prema zahtjevu kupca i konstrukcijskim mogućnostima)
1.12. Ukupna duljina podesta: prema zahtjevu kupca
1.13. Visina podesta od tračnica (transportni položaj): prema zahtjevu kupca i prema konstrukcijskim mogućnostima
1.14. Visina podesta od tračnica u max. podignutom položaju: prema zahtjevu kupca i prema konstrukcijskim mogućnostima
1.15. Dozvoljeno opterećenje podesta: 600 daN

2. Vertikalni teleskopirajući stup sa prilaznim ljestvama

Prilazne ljestve pričvršćene su na stabilni dio radne platforme, opremljene sa sklopivom leđnom zaštitom
te uskočnom bravom za zabravljivanje u podignutom i sklopljenom pložaju. Uz sklopive ljesve isporučuju se i aluminijske ljestve.

2.1. Glavna konstrukcija je izvedena od kvalitetnog čelika i sastoji se od tri dijela sa kvadratnim presjecima. Vođenje tih dijelova sastoji se iz podesivih kliznih dijelova i graničnih područja za svaki dio. U središtu stupa je montiran podizni cilindar sa integriranim kočionim ventilom. Ne teleskopirajući dio je zavaren sa temeljnom pločom.
Teleskopirajući dio je zavaren na noseću konstrukciju radne platforme.
Na donjem dijelu stupa je montiran upravljački sklop. Sastoji se od: priključnog bloka sa elektromagnetima za upravljanje podizne-, okretne- i teleskopske grupe.
Dodatno: jedna ručna pumpa za prinudno spuštanje i okretanje u transportni položaj.

2.2. Na stupu su montirane prilazne ljestve u teleskopskoj izvedbi. Prilazne ljestve su opremljene sa prekidačima za funkcije podizanje i spuštanje, ako se osoba nalazi na ljestvi. Prekidač je podešen na 40 dAN. Za osiguranje sigurnosnih držaka-branika prilaznih ljestvi staviti će se bezkontaktna sklopka. Elektro vodovi će se provesti na priključnu letvicu u elektro-pultu u platformi i na priključnu ploču sa montažnom dužinom prema potrebama naručitelja.

3. Temeljna ploča sa ležištem i reduktorom okretanja

Polje okretanja je podešeno na +/- 90 stupnjeva.

4. Hidraulična instalacija

Radni pritisak P = 150 bra, protok Q = 35 L/min
Max. podizno vrijeme do pune visine: 45 s
Max. vrijeme rotacije od 0° – 90°: 45 s

4.1. Raspored komponenti:

Dvostruko – djelujući teleskopski cilindar podizanja, opremljen sa kočiono-spuštajućim ventilom.
Okretanje posredstvom okretno-planetarnog reduktora sa hidrauličkim motorom i kočnicom, montirano na
prirubnicama.

5. Električni i ostali vodovi:

Hidraulični vodovi se isporučuju sa montažnom dužinom 6 m ispod temeljne ploče teleskopskog cilindra
(ili prema dogovoru).
Elektrokabeli isporučiti će se u dužinama prema zahtjevu naručioca. (U košari 3,5 m te kod temeljne ploče
do 12 m)

6. Pneumatski priključak sa ventilom ograničenja pritiska, odstranjivač ulja i 40 l rezervoar za zrak

Montirano ispod platforme – 2 kom

7. Upravljački pult na radnom podestu

Komande:

 • dizanje – spuštanje
 • okretanje lijevo – desno
 • STOP

8. Sve komponente će biti pjeskarene

Stupanj pjeskarenja minimalno sa 2,5 prema DIN 55928, temeljno obojano sa 2K–EPOXID–PRIMAR, suha debljina sloja minimalno 30 my. Pokriveni sloj 2K–AKRYL žuta RAL 1004, suha debljina sloja minimalno 50 my.

9. Platforma je izrađena sukladno normi EN 280

Isporučeni modeli