Hidraulika Kurelja
tel +385 49 587 900
Proizvodni program

Kiperi

Kiperi služe prvenstveno za prijevoz rasutog tereta. Mogu se koristiti i za prijevoz paletizirane robe (kod kipera na kojima je ugrađena kranska dizalica), a moguć je i prijevoz kontejnera na kiperima sa jednom hidrauličkom rukom (abroll kiperi).

Prema proizvodnom programu kipere dijelimo na:

  • abroll kipere (navlakače kontejnera), 
  • jednostrane kipere,
    • dumperi
    • pretovarni kiperi,
  • dvostrane kipere,
  • trostrane kipere.

Abroll

Abroll kiperi (navlakači kontejnera) su vozila koja pomoću jedne hidraulične ruke u svega nekoliko minuta mogu na sebe navući, skinuti ili iskipati nadogradnju. Tipovi mogućih nadogradnji: kontejneri otvoreni ili zatvoreni, tlačni kontejneri, kiper sanduci, cisterne, sanduci s ceradom…

Čitaj više

Jednostrani

Jednostrani kiperi su kiperi koji imaju samo stražnje kipanje. Najčešće se koriste za teške uvjete rada u kamenolomima (mulden kiperi, dumper kiperi), ali isto tako mogu se koristiti i za lake uvjete rada (npr. pretovarni kiperi).

Čitaj više

Dvostrani

Dvostrani kiperi su kiperi koji imaju ugrađenu kransku dizalicu na kraju šasije vozila. U tom slučaju omogućeno je kipanje tereta samo na lijevu ili desnu stranu vozila.

Čitaj više

Trostrani

Trostrani kiperi su kiperi koji imaju mogućnost kipanja na tri strane i najčešće su korišteni kiperi.

Čitaj više