Hidraulika Kurelja
tel +385 49 587 900
Jednostrani

Dumper

 • dumperi_1_0007.jpg

  1 / 3

 • dumperi_1_0001.jpg

  2 / 3

 • dumperi_1_0004.jpg

  3 / 3

 • dumperi_1_0007.jpg
 • dumperi_1_0001.jpg
 • dumperi_1_0004.jpg

Najčešće se koriste za teške uvjete rada u kamenolomima.

Isporučeni modeli